Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika toliau vadinama – Privatumo politika apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.ambercrossfit.lt toliau vadinama – Interneto svetainė lankytojai, mobiliosios programėlės wodify, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ toliau – Programėlė naudotojai, UAB Sporto Pamatai toliau vadinama – Amber CrossFit paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Amber CrossFit puslapyje, asmenys sutikę gauti Amber CrossFit rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Amber CrossFit treniruotėse, toliau vadinami  – Klientais, bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, parsisiunčia Programą, įsigyja paslaugą, apsilanko Amber CrossFit socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Amber CrossFit tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilanko Amber CrossFit organizuojamose renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis Wodify programėle, naudotis bet kuria iš Amber CrossFit teikiamų paslaugų.

 

Apie Amber CrossFit

UAB Sporto Pamatai, juridinio asmens kodas 304140351, buveinė adresu Smolensko g. 10, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. Paštas: info@ambercrossfit.lt

 

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Amber CrossFit apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitokiu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, amžių, IP adresą, kurią apie Klientus Amber CrossFit renka dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Amber CrossFit susipažįsta Klientui susisiekus su Amber CrossFit socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Amber CrossFit socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 

Kaip Amber CrossFit renka ir naudoja Klientų asmens duomenis

Amber CrossFit yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau pateikiamais būdais. Privatumo politikoje nurodoma, ko galima tikėtis, kai Amber CrossFit renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Amber CrossFit paslaugomis ar įsigyja Amber CrossFit platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Amber CrossFit rinkodaros medžiagą;
 • su Amber CrossFit susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • asmenis, kurie naudojasi Programėle;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Amber CrossFit per Amber CrossFit paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja Amber CrossFit organizuojamuose renginiuose;

Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida)

Tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. paštas, telefono numeris.

Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.

Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos

Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos

Sutarties vykdymas
Sveikatos pažyma (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti). Kliento narystės galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo. Vienkartinio apsilankymo atveju – viena diena po apsilankymo. Sutikimas
Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle El. paštas, sesijos ID, vardas, pavardė 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo Sutikimas
Registracija į treniruotę su asmeniniu treneriu Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, su treniruote susijusi informacija (treniruotės aprašymas, trenerio vardas, kaina, data, laikas) 1 metai nuo registracijos momento Sutarties vykdymas
Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, lytis, siekiamas tikslas, apsilankymų datos. Narystės galiojimo laikotarpiu Sutarties vykdymas
Klientų identifikavimo, patenkant į Amber CrossFit treniruotes. Profilio nuotrauka, Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas. Narystės galiojimo laikotarpis
Amber CrossFit Narystės įsigijimo ir patvirtinimo tikslais Kliento inicialai ir parašas ant ekrano. Sutikimas

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra pareiškę norą gauti informaciją apie Amber CrossFit siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis – el. Paštu siųsime pasiūlymus dėl Amber CrossFit paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Amber CrossFi klubo naujienas, paslaugų teikimo tvarką ir taisykles, informuosime apie pasikeitimus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Amber CrossFit tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Amber CrossFit tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@ambercrossfit.lt

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašome Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems siūsime užklausimą dėl būtino sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Amber CrossFit 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „Instagram“, kad Jums būtų rodoma Amber CrossFit reklama.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Amber CrossFit. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymo patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Svarbu žinoti, kad Amber CrossFit svetainėje gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas vienerius metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Amber CrossFit pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada blokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: info@ambercrossfit.lt

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mūsų svetainė įrašo į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis www.ambercrosfit.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau:

 • Būtini slapukai.
  Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Amber CrossFit užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai veiksmingumo slapukai.
  Šie slapukai leidžia Amber CrossFit atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Amber CrossFit pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai.
  Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Amber CrossFit galėtų pritaikyti savo turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Trečiųjų šalių paslaugos

Amber CrossFit interneto svetainėje pateikiama informaciją apie klube valdymo sistemą Wodify, kuri turi savo privatumo nustatymus apie kuriuos galite pasiskaityti žemiau pateiktoje nuorodoje: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią Amber CrossFit pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Amber CrossFit renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Amber CrossFit renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Amber CrossFit socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Amber CrossFit neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos dvejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Duomenų atskleidimas

Amber CrossFit gali atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku info@ambercrossfit.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Amber CrossFit Interneto svetainėje ir Wodify Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@ambercrossfit.lt

 • Teisė atšaukti sutikimą
  Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.
 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@ambercrossfit.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.
 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@ambercrossfit.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2019-02-06.