fbpx

WTF is a Thruster?

CrossFit treniruotes

CrossFit terminų žodynas

 

Pasistengėme surašyti didžiąją dalį CrossFit treniruotėse naudojamų terminų ir jų trumpinių. Galbūt pavyks geriau suprasti dienos treniruotę ar trenerių instrukcijas klasės metu. Jei ką praleidome nurodykite komentaruose.

 

AMRAP: As Many Rounds (or Reps) as Possible. Kuo daugiau pakartojimų per numatytą laiko tarpą.

BS: Back squat. Pritūpimas su štanga ant nugaros.

BW (or B/W): Body weight. Jūsų kūno svoris.

CFT: CrossFit Total (A best of three attempts at a 1RM of (Press/DL/BS). Trijų pratimų bendra kg suma.

CF: CrossFit.

CFHQ: CrossFit Headquarters. www.crossfit.com

CFWU: CrossFit Warm-up. Apšilimo dalis

CLN: Clean. Paėmimas štangos ant krūtinės.

C&J: Clean and Jerk. Paėmimas štangos ant krūtinės ir stūmimas.

C2: Concept II rowing machine. Irklavimo treniruoklis.

DL: Deadlift. Pratimas “Mirties trauka”.

EMOM: Every Minute on the Minute. Treniruotė, kurios metu vieną minutę daromas pratimas ir/arba pakartojimai. Jei atlikote pratimą ir liko laiko, tą laiką naudojame poilsiui ir pasibaigus minutei pradedame vėl. EMOM 12 min. reiškia kad WOD vyks 12 minučių, t.y. viso bus 12 raundų nurodyto pratimo.

ME (or Max Effort): Atlikti pratimą maksimaliomis pastangomis išlaikant taisyklingą pratimo atlikimo techniką.

FS: Front squat. Pritūpimas laikant štangą priekyje.

GHD: Glute Hamstring Developer. Romėniškasis suoliukas.

GPP: General Physical Preparedness. Bendras fizinis pasirengimas.

HC: Hang Clean. Paėmimas štangos ant krūtinės iš kabojimo aukštai.

HPC: Hang Power Clean. Paėmimas štangos ant krūtinės iš kabojimo padėties.

HSPU: Handstand push up. Atsispaudimai žemyn galva.

HSC: Hang Squat Clean. Paėmimas štangos ant krūtinės iš kabojimo padėties su pritūpimu.

KB: Kettlebell. Gira.

KBS: Kettlebell swing. Giros mostai.

KTE (or K2E): Knees-to-elbows. TTB Lengvesnis variantas, kuomet kabant ant skersinio, keliai keliami iki alkūnių.

MetCon: Metabolic Conditioning – Pratimai kurių metu gerinama žmogaus medžiagų apykaita, raumenys efektyviau aprūpinami energija.

MU: Muscle-ups. Išėjimas ant žiedų arba skersinio (kareivėlis).

OHS: Overhead squat. Pritūpimas su štanga virš galvos.

PC: Power Clean. Štangos paėmimas ant krūtinės aukštai, be pritūpimo.

PR: Personal Record. Asmeninis rekordas.

PP: Push Press. Švungas.

PJ: Push Jerk. Stūmimas

PSn: Power Snatch. Štangos Rovimas į aukštą poziciją, be pritūpimo.

PU: Pull ups (or Push ups). Prisitraukimas arba Atsispaudimas.

Rep: Repetition. Pakartojimai.

Rx: As Prescribed; Pratimas atliktas be palengvinimų, su tokiu svoriu koks parašytas WOD aprašyme.

1RM (or 2RM, 3RM etc.): Vieno karto, pratimo atlikimas su maksimaliu svoriu.

SC: Squat Clean. Štangos paėmimas ant krūtinės į žemą pritūpimo poziciją.

Scale: Lengvesnė pratimo progresija.

SDHP: Sumo Deadlift High-Pull. Štangos trauka iki smakro.

Skill: Specific part of CrossFit class. Įgūdžio dalis treniruotėje.

SnSnatch. Štangos Rovimas į aukštą poziciją.

SQ: Squat. Pritūpimas.

T2B (or TTB): Toes-to-bar. Pratimas, kuomet kabant ant skersinio kojų pirštai paliečia skersinį.

TGU: Turkish Get Ups. Turkiški atsikėlimai nuo žemės.

TnG: Touch and Go – No pausing between reps. Pratimai atliekami be pertraukų, pabaigus vieną iškarto atliekamas kitas.

Thruster: Vienas iš tik CrossFit būdingų pratimų. Iš esmės tai yra pritūpimas su štanga priekyje, kurio metu viršuje štanga išstumiama virš galvos.

WB: Wall Balls. Sunkių kamuolių metimas į taikinį sienoje.

WO (or W/O): Workout. Treniruotė

WOD: Workout of the Day. Dienos treniruotė.

Ladder: Pratimų junginys, kurių metu pratimų pakartojimai atliekami didėjančia arba mažėjančia pakartojimų ar svorių tvarka.

Chipper: WOD arba speciali treniruotė susidedanti iš kelių pratimų ir jų pakartojimų. Šios treniruotės metu, pratimų atlikimo ir poilsio tvarka nėra numatyta, kiekvienas atlieka pratimus vieną kartą ir ilsisi kada nori.

Complex: 3 ar daugiau pratimų junginys, kurie orientuojasi į tą patį treniruotės tikslą.

1-1-1-1-1 (or 2-2-2/3-3-3 etc.): 1-1-1-1-1 = Šis treniruotės apibūdinimas reiškia, kad pratimą reikia atlikti 5 kartus, po 1 kartą. 1 reiškia 1RM, tai 5 serijos po vieną maksimalų pakartojimą, arba kaip nurodyta kitaip.

Kiti pavadinimai:

The “Girls”: Standartiniai CrossFit WOD, kurie pavadinti merginų vardais, šiuos WOD, atmintinai žino visa pasaulinė CrossFit bendruomė

Hero WOD: Tai CrossFit WOD, kurie yra sukurti įamžinti ir atminti karo herojus ar veteranus. Tai vieni iš sunkiausių ir ilgiausių CrossFit WOD.

Tabata Interval (or Tabata): Tai intervalinės treniruotės formatas, kuomet pratimas atliekamas 8 raundus. Darbas vyksta 20 sekundžių po kurių 10 sekundžių ilsimasi. Viso pratimas trunka 4 minutes, kiekvieno raundo metu, stengiamasi padaryti maksimalų pratimo pakartojimų skaičių. Galutinis pratimo rezultatas yra mažiausiai pakartojimų turėjęs raundas.
Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *